Trang chủ CLB 1 Triệu nhà tâm lý cho xã hội

 CÂU LẠC BỘ 1 TRIỆU NHÀ TÂM LÝ CHO XÃ HỘI 

(ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG VÌ XÃ HỘI)

Sứ mệnh: "Mỗi người đều trở thành nhà tâm lý, mỗi gia đình đều có nhà tâm lý, mỗi lớp học đều có nhà tâm lý, mỗi doanh nghiệp đều có nhà tâm lý!"

Nhóm zalo  THAM GIAThần số ứng dụng trong Nhân sự và Kinh doanh

Khóa rèn "TÂM"  Đăng ký

Slogan / Khẩu hiệu của CLB 1 TRIỆU NHÀ TÂM LÝ CHO XÃ HỘI:

"HIỂU MÌNH - HIỂU NGƯỜI! YÊU MÌNH YÊU NGƯỜI!"

"CHỈ CÓ THỰC THÀNH - MỚI CÓ CHUYỂN HÓA!"

🖤 Lý do & mục tiêu của học viên khi tham gia  XEM   |   🖤 Cảm nhận & Chuyển hóa của học viên  XEM

Chuyển hóa của học viên sau các bài tập rèn luyện:


Nội dung ...


    

Trang chủGiới thiệu | Blog | Hướng dẫn | App thần số | Dịch vụ

CLB 1 Triệu nhà tâm lý cho xã hội

"Mỗi người đều trở thành nhà tâm lý, mỗi gia đình đều có nhà tâm lý, mỗi lớp học đều có nhà tâm lý, mỗi doanh nghiệp đều có nhà tâm lý!"