Trang chủ CLB 1 Triệu nhà tâm lý cho xã hội

 CÂU LẠC BỘ 1 TRIỆU NHÀ TÂM LÝ CHO XÃ HỘI 

(ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG VÌ XÃ HỘI)

Sứ mệnh: "Mỗi người đều trở thành nhà tâm lý, mỗi gia đình đều có nhà tâm lý, mỗi doanh nghiệp đều có nhà tâm lý, mỗi lớp học đều có nhà tâm lý!"

Khóa rèn "TÂM"  Đăng ký

Cảm nhận của học viên sau bài tập rèn luyện:


Nội dung ...


   

Trang chủGiới thiệu | Blog | App thần số

CLB 1 Triệu nhà tâm lý cho xã hội

"Mỗi người đều trở thành nhà tâm lý, mỗi gia đình đều có nhà tâm lý, mỗi doanh nghiệp đều có nhà tâm lý, mỗi lớp học đều có nhà tâm lý!"