BLOG - 1 TRIỆU NHÀ TÂM LÝ CHO XÃ HỘI!

 BLOG - 1 TRIỆU NHÀ TÂM LÝ CHO XÃ HỘI! 

Những bài viết về Tâm lý ứng dụng đời sống giúp "Hiểu mình Hiểu người - Yêu mình Yêu người"

Bài tập Khóa rèn TÂM "7 NGÀY TÂM LÝ ỨNG DỤNG ĐỜI SỐNG":

  1. Thần số học ứng dụng – Công cụ đơn giản để thấu hiểu bản thân và người khác trong cuộc sống hàng ngày
  2. DISC – Phương pháp đơn giản để thấu hiểu 4 nhóm tính sách trong cuộc sống hàng ngày
  3. Xây dựng liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực bằng DISC & THẦN SỐ
  4. Quan sát và làm chủ tâm lý - Thực hành “16 phép thiền quán niệm hơi thở” (thiền Vipassana) của thầy Thích Nhất Hạnh - Thực hành lòng biết ơn và 7 bố thí tinh thần - Thực hành luật hấp dẫn
  5. Xây dựng nội lực "THÂN - TÂM - TRÍ"
  6. Bài nghiệm thu Tốt nghiệp chương trình Rèn TÂM - "7 NGÀY TÂM LÝ ỨNG DỤNG ĐỜI SỐNG"

Nội dung khác:


Nội dung ...

Khóa rèn "TÂM"  Đăng ký


    

Trang chủGiới thiệu | Hướng dẫn | BlogApp thần số | Dịch vụ | Liên hệ

CLB 1 Triệu nhà tâm lý cho xã hội

"Mỗi người đều trở thành nhà tâm lý, mỗi gia đình đều có nhà tâm lý, mỗi doanh nghiệp đều có nhà tâm lý, mỗi lớp học đều có nhà tâm lý!"