Ứng dụng 12 Quy luật của vũ trụ (Universal Law) và 21 Phụ luật của vũ trụ vào cuộc sống để hạnh phúc và thành công hơn

Ứng dụng 12 Quy luật của vũ trụ (Universal Law) và 21 Phụ luật của vũ trụ vào cuộc sống để hạnh phúc và thành công hơn 

Mục lục:

 • I. Giới thiệu về quy luật của vũ trụ
  • Ý nghĩa
  • Tài liệu tham khảo
  • Năng lượng chính là nền tảng cho quy luật của luật vũ trụ
 • II. 12 quy luật của vũ trụ
  1. Luật rung động (Law of Energy or Vibration)
  2. Luật hợp nhất (Law of Oneness)
  3. Luật hấp dẫn (Law of Attraction)
  4. Luật phân cực (Law of Polarity)
  5. Luật nhịp điệu (Law of Rhythm)
  6. Luật giới tính (Law of Gender)
  7. Luật tương ứng (Law of Correspondence)
  8. Luật nhân quả (Law of Cause and Effect)
  9. Luật bù trừ (Law of compensation)
  10. Luật biến đổi năng lượng không ngừng (Law of Perpetual Transmutation of Energy) 
  11. Luật tương đối (Law of Relativity)
  12. Luật hành động (Law of Action)
 • III. 21 phụ luật của vũ trụ

I. GIỚI THIỆU VỀ QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ

Ý nghĩa:

 • Vũ trụ cũng như một bộ máy được vận hành một cách hoàn hảo với các quy luật tự nhiên của nó. Tạm gọi là Quy Luật vì nó vừa là nguyên lý vận hành và chi phối toàn bộ Vũ trụ tổng thể và là bản chất của Vũ trụ. Các luật vũ trụ này đều có liên quan và tương tác với nhau một cách rất tinh tế. 
 • Các quy luật của vũ trụ vẫn luôn hiện hữu - vận hành và tác động lên bạn, cho dù bạn có biết hay không biết. 
 • Việc hiểu và vận dụng các quy luật của vũ trụ và cuộc sống hiệu quả sẽ giúp chúng ta sử dụng được nguồn lực tự nhiên và không lồ của vũ trụ mà luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ ta vô điều kiện.
 • Mỗi luật sẽ trả về của bạn một kết quả nào đó mà nó tùy thuộc vào nguyên nhân là chính bạn.

Tài liệu tham khảo:

 • Cuốn sách "Ánh Sáng Sẽ Giải Thoát Cho Bạn - The Light Shall Set You Free" (1998), do Tiến sĩ Milanovich và Tiến sĩ McCune đã viết, nói rằng có 12 Quy Luật Của Vũ Trụ và 21 quy luật phụ. Đây là những quy luật mô tả những cách thức mà nguyên nhân và kết quả có liên quan với nhau. Quy Luật Vũ Trụ cũng có thể được coi là những chỉ dẫn cho chúng ta về các hành vi, để nâng cao và phát triển thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm hồn của chúng ta.

Sách "Ánh Sáng Sẽ Giải Thoát Cho Bạn - The Light Shall Set You Free - Milanovich and McCune - 1996":

Sách "Ánh Sáng Sẽ Giải Thoát Cho Bạn - The Light Shall Set You Free - Milanovich and McCune - 1996"

* Tổng hợp thông tin rất từ nhiều website khác nhau:

Năng lượng chính là nền tảng cho Quy luật của luật vũ trụ:

 Làm chủ trường năng lượng Power and Force (Bản đồ tâm thức):

Làm chủ trường năng lượng Power and Force (Bản đồ tâm thức)

 • Những quy luật này đều có liên quan đến nhau và được dựa trên sự hiểu biết rằng mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, bao gồm cả chúng ta, dạng năng lượng này chuyển động theo hình tròn. Ở cấp độ vi mô, chúng ta là một khối năng lượng của các electron và các nguyên tử và quay cực nhanh. Trong thực tế, vạn vật trong vũ trụ được hình thành từ năng lượng và chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Đại Dương Năng Lượng vô tận này.
 • Những suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của chúng ta đều là năng lượng. Những gì chúng ta suy nghĩ, cảm nhận, nói và hành động trong mỗi khoảnh khắc - chúng sẽ tác động trở lại với chính chúng ta và hình thành nên thực tại mà chúng ta sẽ trải nghiệm. Năng lượng di chuyển trong một vòng tròn. Vì vậy, những dạng năng lượng khác nhau sẽ xuất hiện xung quanh nó. Những suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động được kết hợp lại từ tất cả mọi người trên hành tinh sẽ tạo ra ý thức tập thể, và tạo ra thế giới đang hiện hữu trước mắt chúng ta.
 • Điều này có một ý nghĩa rất quan trọng - những suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của chúng ta tác động đến thế giới xung quanh mình. Chúng ta có sức mạnh và khả năng để tạo ra một thế giới chung sống trong hòa bình, hài hòa và đa dạng. Để làm được điều này, điều cần thiết là chúng ta phải học cách kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình. Do đó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 12 Quy Luật Của Vũ Trụ và 21 Quy luật phụ.

II. 12 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ

Hiểu về 12 quy luật luật của vũ trụ (universal law):

Hiểu về 12 quy luật luật của vũ trụ (universal law)

Ứng dụng 12 quy luật luật của vũ trụ (universal law) vào cuộc sống:

Ứng dụng 12 quy luật luật của vũ trụ (universal law) vào cuộc sống

1. LUẬT RUNG ĐỘNG (LAW OF ENERGY OR VIBRATION)

Luật rung động (Law of Energy or Vibration):

Luật rung động (Law of Energy or Vibration)

Tất cả mọi thứ trong trong vũ trụ đều chuyển động và rung động, không có gì là đứng yên. Mỗi âm thanh, lời nói, đối tượng, suy nghĩ … đều có có tần số rung động riêng của nó.

► Hãy cẩn trọng. Vì suy nghĩ của bạn có mức trường năng lượng tạo sự sống (200-1000) hoặc tạo sự hủy diệt (20-175) với chính bạn và mọi người.

Ví dụ:

 • Albert Einstein đã nói: "Mọi thứ trong cuộc sống đều rung động"
 • Nikola Tesla đã nói: "Nếu bạn muốn hiểu những bí mật của vũ trụ hãy nghĩ đến năng lượng, tần số và rung động"
 • ...

2. LUẬT HỢP NHẤT (LAW OF ONENESS)

Luật hợp nhất (Law of Oneness):

Luật hợp nhất (Law of Oneness)

Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều kết nối và hợp nhất với nhau. Tất cả đều là năng lượng, và năng lượng của chúng ta là một phần trong năng lượng đó của vũ trụ. Tất cả những gì chúng ta làm, nói, nghĩ, niềm tin … đều tác động tới những người khác và tác động tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Chúng ta là chỉ là một thế giới vi mô vô cùng nhỏ bé trong thế giới vĩ mô bao la của vũ trụ.

► Hãy mở lòng, đừng phán xét. Vì bạn là tôi, vì tôi là bạn, tất cả chúng ta là một. Hãy đối xử với vạn vật như cách mà bạn muốn được đối xử.

Ví dụ:

 • Tốt cũng thương mà xấu cũng thương
 • Nhân loại đau, Ta cũng đau
 • ...

3. LUẬT HẤP DẪN (LAW OF ATTRACTION)

Luật hấp dẫn (Law of Attraction):

Luật hấp dẫn (Law of Attraction)

Đây là luật mở rộng của luật rung động. Những suy nghĩ vô hình của chúng ta sẽ trở thành những vật chất hữu hình. Chúng ta suy nghĩ điều gì thì nó sẽ tới. Cảm xúc của suy nghĩ, lời nói, hành động … đều tạo ra năng lượng, năng lượng này nó sẽ thu hút về cuộc đời của chúng ta những năng lượng và mọi thứ tương ứng với nó. Tích cực hay tiêu cực, bạn muốn gì thì nó sẽ muốn bạn.

► Hãy cẩn trọng. Vì trường năng lượng của suy nghĩ vô hình của bạn sẽ trở thành những vật chất hữu hình.

Ví dụ:

 • Cái gì giống nhau → hút nhau
 • Cùng tần số nào → hút tần số đấy
 • Mây tầng nào → bay tầng đó
 • Đức Phật đã nói: "What you Think, you Are. What you Feel, you Attract. What you Imagine, you Create" - Đức Phật  Trong đầu bạn có gì, bạn sẽ có trong tay. Cảm xúc của bạn thế nào, mối quan hệ của bạn sẽ như vậy. Bạn khao khát điều gì, bạn sẽ tạo ra cái đó

4. LUẬT PHÂN CỰC (LAW OF POLARITY)

Luật phân cực (Law of Polarity):

Luật phân cực (Law of Polarity)

Đây là luật mở rộng của luật rung động. Mọi thứ trong vũ trụ đều có cực đối lập. Đây là sự tương phản rất rõ ràng. Khi bạn biết cái bạn không muốn, thì bạn sẽ bạn sẽ biết cái bạn muốn. Hãy tập trung vào những thứ bạn muốn, chứ không phải là những thứ tiêu cực.

► Hãy chọn cực tích cực. Bạn có thể thay đổi bạn hoặc người khác hướng về cực tích cực bằng cách nâng cao tần số rung động.

Ví dụ:

 • Sáng - Tối, Nóng - Lạnh, Giàu - Nghèo, Yêu - Ghét, Đen - Trắng, Thích - Không thích ...
 • ...   

5. LUẬT NHỊP ĐIỆU (LAW OF RHYTHM)

Luật nhịp điệu (Law of Rhythm):

Luật nhịp điệu (Law of Rhythm)

Đây là luật mở rộng của luật phân cực. Tất cả năng lượng giống như một con lắc di chuyển nhịp nhàng giữa hai cực. Chúng ta đang tồn tại trong một vũ điệu nhịp nhàng với thiên nhiên như vậy. VD về các nhịp điệu: có các mùa xuân hạ thu đông, có hơi thở vào ra, có thịnh có suy, có sinh lão bệnh tử, có vui có buồn, có thành công có thất bại …

► Hãy tích cực. Bạn có quyền lực chọn năng lượng tích cực để vượt qua nhịp điệu tiêu cực. Hãy chọn một khởi đầu mới tích cực cho riêng mình.

Ví dụ:

 • Có các mùa xuân hạ thu đông, có hơi thở vào ra, có thịnh có suy, có sinh lão bệnh tử, có vui có buồn, có thành công có thất bại ...
 • ...

6. LUẬT GIỚI TÍNH (LAW OF GENDER)

Luật giới tính (Law of Gender):

Luật giới tính (Law of Gender)

Tất cả mọi thứ đều có tính nam (dương) và tính nữ (âm), đây là cách tạo hóa vận hành trong vũ trụ. Tất cả chúng ta cần tìm sự cân bằng giữa hai tính này để làm chủ cuộc đời mình.

► Hãy hài hòa cân bằng giữa cương (mạnh mẽ) và nhu (dịu dàng). Chúng luôn tồn tại bên trong bạn.

Ví dụ:

 • Nam - Nữ, Âm - Dương, Cương - Nhu ....
 • ...

7. LUẬT TƯƠNG ỨNG (LAW OF CORRESPONDENCE)

Luật tương ứng (Law of Correspondence):

Luật tương ứng (Law of Correspondence)

Vạn vật trong vũ trụ đều tương ứng, hài hòa, đồng điệu với nhau. Luật tương ứng giữ vũ trụ hợp nhất (luật hợp nhất), giống như chất keo vũ trụ kết nối mọi thứ với mọi thứ khác. Luật tương ứng quy ước trên sao, dưới vậy, trong sao ngoài vậy …

► Hãy cẩn trọng. Cái gì có trong đầu sẽ có trong tay. Hãy quyết định lựa chọn suy nghĩa bên trong bạn.

Ví dụ:

 • Muốn bên ngoài bạn vui vẻ ↔ bên trong phải vui vẻ
 • Muốn thế giới bên ngoài bạn tốt đẹp ↔ thế giới bên trong bạn phải tốt đẹp
 • ...

8. LUẬT NHÂN QUẢ (LAW OF CAUSE AND EFFECT)

Luật nhân quả (Law of Cause and Effect):

Luật nhân quả (Law of Cause and Effect)

Đây là luật mở rộng của luật tương ứng. Không có điều gì là ngẫu nhiên. Chúng ta gặt những gì đã gieo. Mọi hành động đều có trả về kết quả, có thể là tích cực hoặc tiêu cực. 

► Bạn có quyền chọn kết quả cho mình. Bạn cần học cách chọn, và chọn cách học.

Ví dụ:

 • Bạn muốn giàu sang → gieo hạt hào phóng
 • Muốn nhận tình yêu thương → gieo hạt yêu thương
 • Để nhận quả sức khỏe → gieo hạt sự sống
 • Gieo gì ↔ Gặt cái đó
 • Lão Tử đã nói: "Watch your Thoughts, they become your Words; Watch your Words, they become your Actions; Watch your Actions, they become your Habits; Watch your Habits, they become your Character; Watch your Character, it becomes your Destiny" → Coi chừng suy nghĩ, nó sẽ thành lời nói. Coi chừng lời nói, nó sẽ thành hành động. Coi chừng hành động, nó sẽ thành thói quen. Coi chừng thói quen, nó sẽ thành tính cách. Coi chừng tính cách, nó sẽ thành số phận
 • ...

9. LUẬT BÙ TRỪ (LAW OF COMPENSATION)

Luật bù trừ (Law of compensation):

Luật bù trừ (Law of compensation)

Đây là luật mở rộng của luật nhân quả. Những gì cho đi sẽ được nhận lại gấp 10 lần, cho dù là tốt hay xấu.

► Hãy cẩn trọng. Bạn sẽ nhận lại gấp 10 lần chính xác những gì bạn đã cho đi trong cuộc đời này. Hãy học cách cho chính mình đầu tiên.

Ví dụ:

 • Muốn nhận được nhiều hơn → hãy cho đi, cống hiến nhiều hơn
 • Tư duy của bạn đến đâu → tài chính của Bạn đến đó
 • Tư duy được nâng lên → mọi thứ sẽ được nâng lên
 • Cái gì tập trung vào → cái đấy sẽ càng mở rộng.
 • Tập trung vào sự vui vẻ, tích cực → cuộc sống có nhiều niềm vui và sự tích cực
 • ...

10. LUẬT BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG KHÔNG NGỪNG (LAW OF PERPETUAL TRANSMUTATION OF ENERGY) 

Luật biến đổi năng lượng không ngừng (Law of Perpetual Transmutation of Energy) :

Luật biến đổi năng lượng không ngừng (Law of Perpetual Transmutation of Energy)

Chúng ta đều có sẵn khả năng biến đổi cuộc sống của mình, bằng cách hiểu các luật vũ trụ và lựa chọn trường năng lượng cao trong suy nghĩ. 

► Bạn hãy dùng năng lượng tích cực để biến đổi mọi kết quả trong cuộc sống. Sự kiện + Phản ứng = Kết quả. 

Ví dụ:

 • Đức phật đã nói: "Good thoughts will produce good actions, and bad thoughts will produce bad actions. Hatred does not cease by hatred at any time; hatred ceases by love" – Tư tưởng tốt sẽ tạo hành động tốt, và suy nghĩ xấu sẽ tạo hành động xấu. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu → Như Đức Phật đã nói, hận thù chỉ có thể chấm dứt bằng tình yêu. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng luật này bằng cách tha thứ cho người khác, yêu thương họ, đánh giá cao sự độc đáo của họ và sử dụng các tần số cao hơn trong cuộc sống của chúng ta
 • ...

11. LUẬT TƯƠNG ĐỐI (LAW OF RELATIVITY)

Luật tương đối (Law of Relativity):

Luật tương đối (Law of Relativity)

Mọi thứ trong vũ trụ đều trong một trật tự hoàn hảo, mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều chỉ là tương đối. Những thứ xung quanh chúng ta “xấu hay tốt” chỉ là cái ý nghĩa mà chúng ta trao cho nó theo cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi. Không có bất kỳ tiêu chuẩn nào để phán xét cái gì là “xấu” và cái gì là “tốt” trong vũ trụ cả. Mọi thứ chỉ “Là” thôi.

► Hãy ngừng phán xét, mọi góc nhìn chỉ là tương đối. Mọi trải nghiệm đến để dạy cho mỗi người những bài học rất khác nhau.

Ví dụ:

 • Tốt - Xấu, Khỏe - Yếu, Sáng - Tối, Giỏi - Dốt, 6 - 9, Trắng - Đen ...
 • ...

12. LUẬT HÀNH ĐỘNG (LAW OF ACTION)

Luật hành động (Law of Action):

Luật hành động (Law of Action)

Quy luật hành động là một điều kiện tiên quyết để sử dụng các quy luật vũ trụ khác một cách hiệu quả. Để đạt được ước nguyện, bên cạnh việc biểu lộ ước nguyện của bạn bằng suy nghĩ, cảm xúc, lời nói … chúng ta cần kèm theo hành động.

► Hãy hành động thực hiện một điều gì đó, vũ trụ sẽ gửi tiếp những chỉ dẫn tiếp theo cho bạn. t = s/v

Ví dụ:

 • Ai muốn sự thay đổi? Ai muốn thay đổi? → Nhiều người muốn có sự thay đổi, nhưng ít người thực sự hành động để đạt sự thay đổi đó
 • t = s/v → t là thời gian đi tới mục tiêu, s là khoảng cách từ bạn tới mục tiêu (tức là các quy luật vũ trụ), v là tốc độ (tức là hành động của bạn). t (thời gian) bạn đi tới mục tiêu ít hay nhiều sẽ phụ thuộc vào việc bạn có có đi trên con đường s (quy luật vũ trụ) đúng đắn nhất hay không, và phụ thuộc cả vào v (tố độ hành động) của bạn ở mức nào. 
 • ...

III. 21 PHỤ LUẬT CỦA VŨ TRỤ (21 Sub-Laws Of the Universe)

HAI MƯƠI MỐT PHỤ LUẬT (cần thể hiện trong đời sống Con Người):

 • Aspiration to A Higher Power: khát vọng vươn tới sức mạnh lớn hơn
 • Charity: lòng từ thiện 
 • Compassion: tình thương, lòng trắc ẩn
 • Courage: lòng can đảm, dũng cảm
 • Dedication: sự cống hiến, hiến dâng.
 • Faith: niềm tin, sự tin tưởng
 • Forgiveness: sự tha thứ, tính khoan dung
 • Generosity: tính rộng rãi, hào phóng
 • Grace: tính uyển chuyển
 • Honesty: tính lương thiện
 • Hope: hy vọng
 • Joy: niềm vui, sự vui sướng
 • Kindness: lòng tốt, sự tử tế
 • Leadership: lãnh đạo, khả năng lãnh đạo
 • Noninterference:  không ngăn cản, can thiệp
 • Patience: tính kiên nhẫn, sự chịu đựng
 • Praise: lời khen ngợi, tán dương
 • Responsibility: trách nhiệm
 • Self-Love: yêu chính bản thân mình
 • Thankfulness: lòng biết ơn
 • Unconditional Love:  tình yêu không điều kiện

21 Phụ luật của vũ trụ (21 21 Sub-Laws Of the Universe):

21 Phụ luật của vũ trụ (21 21 Sub-Laws Of the Universe)


Nội dung ...