Xây dựng liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực bằng DISC & THẦN SỐ

Xây dựng liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực bằng DISC & THẦN SỐ

Mục lục:

 1. Lý thuyết
 2. Nguyên tắc xây dựng liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực
 3. Thực hành
  • Lập bảng DISC để xây dựng liên minh và bổ sung mảnh ghép nguồn lực
  • Lập bảng THẦN SỐ để xây dựng liên minh và bổ sung mảnh ghép nguồn lực
 4. Bài tập rèn luyện
 5. Bài làm mẫu của học viên các khóa

 

Học viên chuyển hóa sau bài tập rèn luyện

1. Lý thuyết

Tâm lý ứng dụng không chỉ giúp thấu hiểu và biết cách tương tác với chính mình và những người xung quanh, mà nó còn giúp phát triển sự nghiệp và đội nhóm. Bài tập này sẽ giúp bạn biết cách ứng dụng tâm lý để phát triển nguồn lực và xây dựng liên minh hùng mạnh cho bạn.

2. Nguyên tắc xây dựng liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực

2.1 Nhân vô thập toàn: con người có giỏi đến mấy cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Trong não bộ được chia ra làm hai vùng, VÙNG HƯNG PHẤN (điểm mạnh) và VÙNG ỨC CHẾ (điểm yếu).

 • Nếu bạn tập trung vào vùng hưng phấn thì càng làm bạn càng cảm thấy vui vẻ, càng nhiệt huyết, và càng phát triển mạnh mẽ.
 • Còn nếu ngược lại, nếu bạn cố gắng tập trung vào vùng ức chế thì sẽ càng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, thất vọng, bi quan.

=> Vì vậy, việc bạn xác định rõ được những điểm mạnh và những điểm yếu bẩm sinh của mình sẽ giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, nhiệt huyết, cống hiến, hưng phấn, bùng nổ mạnh mẽ.

2.2 Nguyên tắc "LỰA CHỌN QUAN TRỌNG HƠN NỖ LỰC": Tập trung điểm mạnh, ủy quyền điểm yếu để đồng đội chịu trách nhiệm

 • Nguyên tắc sử dụng vùng HƯNG PHẤN (điểm mạnh) => hãy giữ vai trò này của bạn và tập trung phát triển và mở rộng => hãy giữ vai trò này (VD: giữ vai trò đào tạo giỏi, nói giỏi, truyền lửa giỏi …)
 • guyên tắc sử dụng vùng ỨC CHẾ (điểm yếu) => hãy ủy quyền cho người khác làm thay mình => xây dựng liên mình, tìm mảnh ghép nguồn lực (VD: ủy quyền cho người khác xây dựng quy trình, phân tích số liệu …), đừng bao giờ cố gắng phát triển những điểm yếu không phải thế mạnh của mình

Hiện tượng HƯNG PHẤN và ỨC CHẾ trong não bộ:

Hiện tượng HƯNG PHẤN và ỨC CHẾ trong não bộ

2.3 Hai công cụ đơn giản: giúp bạn có thể cảm nhận đánh giá về điểm mạnh (vùng hưng phấn) và điểm yếu (vùng ức chế) của mình

 1. DISC là phương pháp đánh giá dựa trên quan sát và phân tích từ ngoài vào
 2. Thần số là công cụ đánh giá từ trong ra

3. Thực hành

Xem lại tài liệu về các xác định DISC và THẦN SỐ ở bài tập trước:

 1. Bài tập DISC ứng dụng đời sống
 2. Bài tập THẦN SỐ ứng dụng đời sống

3.1 Lập bảng DISC để xây dựng liên minh và bổ sung mảnh ghép nguồn lực:

Chia DISC thành 2 loại:

 • Loại 1: VAI TRÒ / THI ĐUA => đây là nhóm DISC chính của bạn, ở nhóm này bạn giữ vai trò và bạn phải tậm trung để phát triển mở rộng. VD: bạn thuộc nhóm D => thì nhóm D bạn sẽ giữ vai trò, ai cũng cùng nhóm D với bạn thì bạn sẽ thi đua với họ.
 • Loại 2: ỦY QUYỀN => đây là nhóm DISC mà bạn không thuộc về, ở những nhóm này bạn cần ủy quyền cho người khác vì họ làm tốt hơn bạn. VD: bạn thuộc nhóm D => thì các nhóm còn lại là I, S, C bạn sẽ ủy quyền.

Lập bảng liên minh đội nhóm nhân sự bằng DISC:

Lập bảng liên minh đội nhóm nhân sự bằng DISC

Lập bảng liên mình dựa trên DISC => chú ý lấp đầy 4 tuýp người để có một liên mình hỗ trợ hùng mạnh

Lập bảng liên minh đội nhóm nhân sự bằng DISC:Lập bảng liên minh đội nhóm nhân sự bằng DISC

 

3.2 Lập bảng THẦN SỐ để xây dựng liên minh và bổ sung mảnh ghép nguồn lực:

Chia THẦN SỐ thành 2 loại: 

 • Loại 1: VAI TRÒ (ĐIỂM MẠNH) => đây là nhóm THẦN SỐ chính của bạn, ở nhóm này bạn giữ vai trò và bạn phải tậm trung để phát triển mở rộng. VD: những con số mà bạn có: 6,7,8,9 (chỉ xét 5 chỉ số quan trọng cơ bản)
  • Số 6: tình cảm, săn sóc quan tâm
  • Số 7: cân nhắc
  • Số 8: thông minh lanh lợi, thích kiếm tiền, kinh doanh
  • Số 9: cộng đồng, hướng ngoại, kết nối
 • Loại 2: ỦY QUYỀN (HẠN CHẾ) => đây là nhóm THẦN SỐ mà bạn không thuộc về, ở những nhóm này bạn cần ủy quyền cho người khác vì họ làm tốt hơn bạn. VD: thiếu số:
  • Thiếu số 1: thiếu sự quyết đoán, mạnh mẽ, độc lập
  • Thiếu số 2: thiếu tin tưởng trực giác, hãy cân bằng và tin vào bản thân, tin vào trực giác
  • Thiếu số 3: thiếu sự học hỏi nghiêm túc, truyền lửa
  • Thiếu số 4: thiếu sự rõ ràng, kế hoạch
  • Thiếu số 5: thiếu sự tự do, sáng tạo

Lập bảng liên mình dựa trên THẦN SỐ => chú ý lấp đầy 9 trường năng lượng để có một liên mình hỗ trợ hùng mạnh:

Lập bảng liên minh đội nhóm nhân sự bằng THẦN SỐ HỌC:

Lập bảng liên minh đội nhóm nhân sự bằng THẦN SỐ HỌC

=> Trừ các con số mình giữ vai trò (VD: 2,6,7,8,9), hãy tìm kiếm đủ người ủy quyền cho các con số để có một liên minh vững mạnh. VD ở bảng bên trên thì những số đã có UQ là số: 1, 4, 5 => như vậy còn thiếu số 3 là chưa có UQ

4. Bài tập rèn luyện

Tài liệu hướng dẫn: YÊU CẦU LÀM ĐÚNG THEO TÀI LIỆU: https://drive.google.com/file/d/1OxbdRI-weetUE87cehHF8coPnYqjCWYj/view

 

5. Bài làm mẫu của học viên các khóa

Danh sách video Bài tập làm mẫu về DISC và THẦN SỐ HỌC ứng dụng vào xây dựng liên minh và quản trị nhân sự:


Nội dung ...