Đọc sách tâm lý học ứng dụng đời sống

Đọc sách tâm lý học ứng dụng đời sống

 
Thấu hiểu các hiệu ứng tâm lý trong cuộc sống, công việc, công sở, quản lý …
 
Định nghĩa, quan sát và làm chủ được tâm lý bằng cách hiểu rõ trường năng lượng của các suy nghĩ đang diễn ra bằng các con số cụ thể
 
Ứng dụng trong tình yêu, hôn nhân, thấu hiểu sự khác nhau giữa phái nam và phái nữ
 
Thấu hiểu và vận dung các quy luật của vũ trụ, làm chủ tâm lý của mình để thuận theo vũ trụ, sử dụng sức mạnh của vũ trụ (như luật hấp dẫn, luậ nhân quả, luật tập trung, luật bù trừ ...)
 
Khám phá trường năng lượng của các con số, úng dụng công cụ đơn giản là thần số học trong cuộc sống …

Nội dung ...


    

Trang chủGiới thiệu | Blog | Hướng dẫn | App thần số | Dịch vụ

CLB 1 Triệu nhà tâm lý cho xã hội

"Mỗi người đều trở thành nhà tâm lý, mỗi gia đình đều có nhà tâm lý, mỗi lớp học đều có nhà tâm lý, mỗi doanh nghiệp đều có nhà tâm lý!"